Skip to content
24 Հունվարի, 2013 / armhels

Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց

ՀՀ Սյունիքի մարզի Դաստակերտի համայնքի հեռավորությունը  Երևան քաղաքից 236 կմ է, իսկ մարզկենտրոնից` 127 կմ: Ունի 587 բնակիչ:

Դաստակերտի դպրոցում սովորում է 50 աշակերտ: Դպրոցն այս շենքում գործում է 1955թ.-ից, վերջին կոսմետիկ վերանորոգումը կատարվել է 2000 թ.-ին:

Ինչպես աջակցել դպրոցին

Բանկային տվյալներ

«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ Սիսիանի մասնաճյուղ

Բանկային հաշվի համար՝ 2471500869130010 AMD

Կոնտակտային տվյալներ

Տնօրեն՝  Սերոբ Ապրեսյան

Հեռ.`  (+374 93) 86 34 33

Էլ. փոստ` dastakert@schools.am

Հասցե՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Դաստակերտ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: